Metaal & Techniek cao

Metaal & Techniek Cao

De Cao Metaal & Techniek, voorheen bekend onder de naam kleinmetaal is een dik boekwerk van ca. 200 pagina’s. Maar niet getreurd. De meest belangrijkste zaken hebben de Flexpedia HR Consultants voor je op een rij gezet.

 

Onder de Metaal & Techniek Cao vallen onder anderen de Metaalbewerking Cao, Technisch Installatie Cao, Isolatiebedrijf Cao, Carrosserie & M&T Goud en Zilvernijverheid. Wat niet onder de Metaal & Techniek cao’s zijn Carrosserie Cao, Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijf Cao en Metalektro Cao.

Cao Metaal & Techniek normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur volgens de Cao Metaal & Techniek bedraagt 38 uur per week en 7,6 uur per dag. Werkweken van 39 en 40 uur zijn ook mogelijk.

Maximale arbeidsduur

De maximale ingeroosterde arbeidsduur per dag bedraagt 8 uur.

ATV-dagen in de metaal en techniek

Volgens de Metaal & Techniek Cao hebben medewerkers recht op 13 ATV-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een ATV-vergoeding/opslag van 5,22% op het bruto uurloon.

Overuren in de metaal & techniek

Voor de eerste twee overuren wordt 128,44% van het uurloon betaald. Vanaf het derde overuur geldt 146,56% en op zaterdag ook 146,56%.

Toeslag zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen geldt een overwerkpercentage van 184,43%.

Voor flexbureaus die uitzenden in de metaal & techniek

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Vakantiedagen

Op basis van een fulltime dienstverband heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijk vakantiedagen.

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8% van het feitelijk loon, uitgezonderd de betaling van overuren.

Loondoorbetaling bij ziekte

De eerste 26 weken heeft de medewerker recht op 100%. Vanaf week 27 t/m week 104 bedraagt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 90% vastgestelde loon.

Onkostenvergoedingen

Gereedschapsvergoeding
De werkgever verstrekt de werknemer een redelijke vergoeding voor het door de werknemer zelf aangeschafte en naar de richtlijnen van de onderneming benodigde gereedschap. Stelt de werkgever het gereedschap beschikbaar dan is een gereedschapsvergoeding niet van toepassing.

 

Reiskosten
Reist de werknemer met eigen vervoer? En doet hij dit in opdracht van de werkgever of met toestemming van de werkgever of allebei? Dan krijgt hij een redelijke vergoeding voor de reiskosten die hoger zijn dan de kosten die hij normaal gesproken maakt om te gaan naar de plaats waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 

Rijdt je met openbaar vervoer? Dan worden deze kosten vergoedt, dit geldt alleen voor 2e klasse reizen. Maar alleen het deel dat hoger is dan de kosten die hij normaal gesproken maakt om te gaan naar de plaats waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 

Is er een vervoermiddel beschikbaar gesteld door de werkgever? Dan is er geen sprake van een vergoeding.

Uitzendkrachten in de metaal & techniek

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de metaal & techniek sector hebben volgens de inlenersbeloning recht op 6 onderdelen conform de Bouw & Infra Cao:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. ATV/ADV
 5. Toeslagen zoals overwerk/onregelmatige uren en fysiek belastende omstandigheden
 6. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten, gereedschapvergoeding etc.

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener.

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Metaal & Techniek Cao. Deze cao bestaat echter uit bijna 200 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer, etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Metaal & Techniek  Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de metaal & techniek

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
17

Waarmee kunnen wij jou helpen?