Cao Bouw Salarisschalen

Cao Bouw Salarisschalen

Bouw cao salarisschalen helder toegelicht. De Flexpedia HR Consultants banen het pad door het oerwoud van de Bouw Cao. Met voor jou als resultaat: een duidelijk overzicht van het salaris voor bouwvakkers en uta-medewerkers.

Salaris en lonen bouwvakker

Het garantieloon is het minimum bouw loon voor een bouwplaatsmedewerker. De lonen verschillen op basis van leeftijd en functie-indeling. De lonen en tabellen komen rechtstreeks uit de Bouw en Infra cao.

 

Let op:  vanaf 1 juli 2023

  • Starter in de bouw – dus geen vakkracht – eerste halfjaar (vanaf 21 jaar of ouder) minimaal bruto uurloon: € 12,56. Inclusief 8% Atv-opslag: € 13,56
  • Starter in de bouw – dus geen vakkracht – tweede halfjaar (vanaf 21 jaar of ouder) minimaal bruto uurloon: € 13,62. Inclusief 8% Atv-opslag: € 14,71

 

Let op: Wanneer je de aanloopschaal (of schaal nul) hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén relevante ervaring heeft.

 

..

Vakkrachten: Garantieloon, bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers vanaf 21 jaar en ouder.

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag (conform. Art. 3.2.2. Bouw & Infra Cao pag.158)
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 15,72 € 16,98
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 16,65 € 17,98
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 17,69 € 19,11
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 18,92 € 20,43
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 19,86 € 21,45

Garantieloon, bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers vanaf 21 jaar en ouder.

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8% atv opslag
(conform. Art. 3.2.2. Bouw & Infra Cao pag.158)
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 15,34 16,56
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 16,24 17,54
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 17,26 18,64
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 18,46 19,94
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 19,38 20,93

Garantieloon, bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers vanaf 21 jaar en ouder.

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8,33 % atv opslag
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 14,97 16,22
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 15,84 17,16
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 16,84 18,24
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 18,01 19,51
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 18,91 20,49

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8,33% atv opslag
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 14,43 15,63
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 15,38 16,66
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 16,35 17,71
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 17,49 18,95
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 18,36 19,89

Hoe werkt de functie-indeling in de Bouw Cao?

Bouwplaatsmedewerkers worden ingedeeld in de groepen A tot en met E op basis van functie-eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende fysieke arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig beslissingen genomen moeten worden. Per medewerker maak je afspraken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden om een juiste functie-indeling te maken.

 

Ben jij een (flex)ondernemer en heb je een vraag over welk loon het best past bij welke functie(s) van  jouw medewerker(s)? Geef ons gerust een belletje of neem even contact op met onze HR Consultants. We helpen graag! Heb je een uitzenden en/of payroll samenwerking met de HR Superhelden van Flexpedia? Dan fixen zij het inschalen van je medewerkers in de Bouw & Infra Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de bouw & infra

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Bouw cao salarisschalen en lonen bouwvakkers tot 21 jaar

Het garantieloon is het minimum bouw loon voor een bouwplaatsmedewerker tot 21 jaar. De lonen en tabellen komen rechtstreeks uit de cao.

Garantieloon , bruto per uur, volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers tot 21 jaar

  Geen diploma BBL Met diploma  BBL 2 Met diploma  BBL 3
Leeftijd Bruto uurloon Bruto uurloon Bruto uurloon
16 € 6,28
17 € 7,08 € 9,16
18 € 8,64 € 10,82 € 13,75
19 € 10,21 € 12,49 € 16,01
20 € 11,79 € 14,58 € 18,33


Let op: betreft de medewerker een leerlingwerknemer die bezig is met het volgen bbl 2, bbl 3 of een driejarige bbl? Dan gelden er weer andere garantielonen.

Garantieloon , bruto per uur, volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers tot 21 jaar

  Geen diploma BBL Met diploma  BBL 2 Met diploma  BBL 3
Leeftijd Bruto uurloon Bruto uurloon Bruto uurloon
16 € 6,13
17 € 6,91 € 8,94
18 € 8,43 € 10,56 € 13,41
19 € 9,96 € 12,19 € 15,62
20 € 11,50 € 14,22 € 17,88


Let op: betreft de medewerker een leerlingwerknemer die bezig is met het volgen bbl 2, bbl 3 of een driejarige bbl? Dan gelden er weer andere garantielonen.

Garantieloon , bruto per uur, volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers tot 21 jaar

  Geen diploma BBL Met diploma  BBL 2 Met diploma  BBL 3
Leeftijd Bruto uurloon Bruto uurloon Bruto uurloon
16 € 5,98
17 € 6,74 € 8,72
18 € 8,22 € 10,30 € 13,08
19 € 9,72 € 11,89 € 15,24
20 € 11,22 € 13,87 € 17,44


Let op: betreft de medewerker een leerlingwerknemer die bezig is met het volgen bbl 2, bbl 3 of een driejarige bbl? Dan gelden er weer andere garantielonen.

Bouw cao salarisschalen uta-medewerkers 

 Uta-medewerkers (Uitvoerend Technisch Administratief) hebben andere loontabellen dan bouwvakkers / bouwplaatsmedewerkers. Bijvoorbeeld het salaris van uitvoerder bouw,  projectleider of werkvoorbereider bouw.

 

De voorbeeldfuncties zijn ‘gewoon’ voorbeelden per functieniveau. Iemand van het Bedrijfsbureau kan ingedeeld worden in functieniveau 2 t/m 6. Per medewerker is het indelen maatwerk waarbij de functieladders in de Cao Bouw & Infra leidend zijn.

Functieniveau Voorbeeldfuncties Minimum Maximum
1 Boekhouding, Secretariaat € 2260,04 € 2937,77
2 Bedrijfsbureau, Planner € 2484,25 € 3315,18
3 Personeelszaken, Salaris- en loonadministratie € 2771,51 € 3743,97
4 Inkoop, Administratie algemeen € 3146,67 € 4311,18
5 Marketing en Verkoop, Personeelszaken € 3635,49 € 5048,39
6 Interne dienst, Computerbediening € 4270,85 € 6003,22

Functieniveau Voorbeeldfuncties Minimum Maximum
1 Boekhouding, Secretariaat € 2260,04 € 2937,77
2 Bedrijfsbureau, Planner € 2484,25 € 3315,18
3 Personeelszaken, Salaris- en loonadministratie € 2771,51 € 3743,97
4 Inkoop, Administratie algemeen € 3146,67 € 4311,18
5 Marketing en Verkoop, Personeelszaken € 3635,49 € 5048,39
6 Interne dienst, Computerbediening € 4270,85 € 6003,22

Functieniveau Voorbeeldfuncties Minimum Maximum
1 Boekhouding, Secretariaat € 2204,92 € 2901,24
2 Bedrijfsbureau, Planner € 2423,66 € 3234,32
3 Personeelszaken, Salaris- en loonadministratie € 2703,91 € 3652,65
4 Inkoop, Administratie algemeen € 3069,92 € 4206,03
5 Marketing en Verkoop, Personeelszaken € 3546,82 € 4925,26
6 Interne dienst, Computerbediening € 4166,68 € 5856,80

Atv-dagen Bouw & Infra Cao 

Bouwplaatsmedewerkers: 20 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding van ca. 8 %*  van het brutoloon. Uta-medewerkers: 15 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Werk je als uitzendkracht in een UTA functie dan hef je recht op 17 atv-dagen bij een fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding van ca. 7% van het brutoloon.

* Artikel 3.2.2 pagina 158 – Bouw & Infra Cao

Bouw salaris toeslagen en vergoedingen

De belangrijkste inkomstenbron is natuurlijk het salaris. Daarnaast ontvangen zowel bouwplaatsmedewerkers als uta-werknemers atv-dagen of een atv-dagen opslag op het bruto uurloon. Het bouw salaris kan verder aangevuld worden met diverse toeslagen zoals overwerktoeslag. Bij overwerk voor de eerste drie uren komt er 25% bij het uurloon. Voor elk volgend overuur geldt een toeslag van 50% op het bruto uurloon.

 

Werken op feestdagen betekent 100% bovenop het uurloon. Naast de toeslagen kan de medewerker ook recht hebben op vergoedingen zoals gereedschapsvergoeding, reisvergoeding en kledingvergoeding. Check dan ook de cao.

Salaris in de bouw met bpfBOUW pensioen (bouw pensioen)

bpfBOUW is het pensioenfonds voor de bouw. Medewerkers in de bouw hebben na 52 gewerkte weken in de bouw recht op het BpfBOUW pensioen. Nieuwe medewerkers worden gecontroleerd door middel CV checks om te achterhalen of ze daadwerkelijk recht hebben op deelname aan het Bpf pensioen.

Voor flexbureaus die uitzenden in de bouw & infra

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
12

Waarmee kunnen wij jou helpen?