Bouw cao

Bouw cao

De bouw cao heeft als officiële naam de Cao Bouw & Infra en telt ruim 150 pagina’s. Allemaal regels om het werken in de bouw te reguleren. De belangrijkste zaken zetten de Flexpedia HR Consultants voor je op een rij.

Cao Bouw & Infra normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week en 8 uur per dag.

Maximale arbeidsduur per dag

De maximale ingeroosterde arbeidsduur per dag bedraagt 9 uur

Verschil bouwplaatsmedewerker en uta-medewerker

De Bouw & Infra Cao maakt onderscheid tussen bouwplaatsmedewerkers en uta-medewerkers. Voor bouwplaatswerknemers gelden andere regels over loon, ATV-dagen, etc dan voor UTA-medewerkers. Een bouwplaatstmedewerker is werkzaam op de bouwplaats. Dat is logisch. UTA staat voor Uitvoerend Technisch Administratief. Onder UTA vallen dus functies zoals: werkvoorbereider, planner, calculator, medewerker personeelszaken, etc.

ATV-dagen in de bouw

Volgens de Bouw Cao hebben medewerkers op de bouwplaats recht op 20 ATV-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een ATV-vergoeding/opslag van 8%* op het brutoloon.

* 8% Atv-opslag conform. Art. 3.2.2. – Bouw & Infra Cao – pag.158

 

 

UTA medewerkers hebben bij een fulltime dienstverband recht op 15 atv-dagen. Werk jij als uitzendkracht in een UTA functie dan heb je recht op 17 atv-dagen. Deze kunnen ook direct uitbetaald worden. Er komt dan een atv-vergoeding van 7% bovenop het bruto uurloon.

Voor flexbureaus die uitzenden in de bouw & infra

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Overwerk/overuren in de bouw

Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Dit zijn uren boven de 8 uur per dag. Voor de eerste drie overuren wordt 125% van het uurloon betaald. Voor elk volgend overuur geldt een toeslag van 50% uurloon.

Toeslag feestdagen in de bouw

Voor het werken op een feestdag geldt een uitbetaling van 200%.

Vakantiedagen

Op basis van een full time dienstverband heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijk vakantiedagen.

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8 % van het feitelijk loon, uitgezonderd de betaling van overuren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het eerste ziektejaar (52 weken) heeft de medewerker (conform de Bouw & Infra Cao art. 9.1.2 pag. 73)  recht op 100%. In het 2de ziektejaar bedraagt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

 

En met het naar tijdruimte vastgesteld loon bedoelen we in jip-en-janneketaal; de vaste beloning voor de medewerker die wordt uitbetaald na het verstrijken van een bepaalde periode, bijv. iedere maand of iedere periode van 4 weken. Voorbeelden van vaste beloning zijn het vaste salaris, het vakantiegeld, vaste toeslagen en een eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering.

Vakkracht of geen vakkracht bouwplaats

Een medeweker is een vakkracht wanneer hij of zij binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouw- en infrawerkzaamheden heeft verricht. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

 

Ook een uitzendkracht is een vakkracht wanneer hij of zij werkzaam is in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de bouw & infra volgt of  die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond. Zowel vakkrachten als niet-vakkrachten hebben recht op 20 ATV-dagen. Het verschil zit ‘m in het BPF pensioen. Ben je vakkracht dan heb je wél recht op BPF pensioen. Geen vakkracht? Dan heb je geen recht op BPF pensioen.

 

Samenvattend
Vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 ATV-dagen + BPF pensioen
Geen vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 ATV-dagen (dus geen BPF pensioen)

 

Tip: Achterhalen of een nieuwe medewerker of uitzendkracht wel of geen vakkracht is? Vraag het CV op van de medewerker.

 

BPF pensioen

Medewerkers bouwen BPF pensioen op na 52 gewerkte weken in de bouw. Nieuwe medewerkers worden gecontroleerd door middel CV checks om te achterhalen of ze daadwerkelijk recht hebben op deelname aan het BPF pensioen.

Extra roostervrije dagen voor oudere bouwplaatsmedewerkers

Bouwplaatsmedewerkers die geboren zijn in of voor 1965 hebben recht op extra roostervrije dagen. De roostervrije dagen zijn als volgt geregeld:

 

Werknemers Per werknemer/per kalenderjaar
Geboren vóór 1956 13
Geboren tussen 1956 en 1961 10
Geboren in 1961 (57 jaar in 2018) 10
Geboren in 1962 (57 jaar in 2019) 9
Geboren in 1963 (57 jaar in 2020) 8
Geboren in 1964 (57 jaar in 2021) 7
Geboren in 1965 (57 jaar in 2022) 6

 

Medewerkers die gedurende het jaar 57 jaar worden, krijgen naar rato extra roostervrije dagen.

Uitzendkrachten in de bouw

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de bouwssector hebben volgens de inlenersbeloning recht op  bepaalde onderdelen conform de Bouw & Infra Cao.

 

Let op! 

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Bouw & Infra Cao. Deze cao bestaat echter uit ruim 150 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer, etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Bouw & Infra Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de bouw & infra

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
20

Waarmee kunnen wij jou helpen?