Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de hovenierssector

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Flexpedia omrekenfactoren hovenierssector

Fase A1 2023: 1,6804
Fase A2 2022: 1,7382
Fase B 2023: 1,7693
Fase C 2023: 1,7150
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de hovenierssector.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Flexpedia omrekenfactoren hovenierssector

Fase A1 2023: 1,6804
Fase A2 2022: 1,7382
Fase B 2023: 1,7693
Fase C 2023: 1,7150
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de hovenierssector.

Uurlonen volgens loonschalen 

Bruto uurloon in € I II III IV V VI Voorbeeld functie
12,38 Aanloop A Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar

 

12,43 Aanloop B Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring

 

12,66 Aanloop C Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector

 

12,90 0 Medewerker hovenier (vakvolwassen)
13,14 1
13,39 2
13,64 3
13,76 4 0 Assistent Hovenier (vakvolwassen)
14,01 5 1
14,28 6 2
14,54 7 3
14,81 4 0 Hovenier (vakvolwassen)
15,09 5 1
15,37 6 2
15,66 7 3 0 Hovenier A (vakvolwassen)
15,95 4 1
16,25 5 2
16,56 6 3 0 Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen)
16,87 7 4 1
17,18 5 2
17,50 6 3
17,83 7 4 0 Voorman A hovenier (vakvolwassen)
18,16 8 5 1

Bekijk hier de volledige salaristabellen (week en maandloon) uit de cao pag, 24

 

Uurloon bepalen (vakvolwassen) 

De vakvolwassen werknemer is een medewerker van 21 jaar en ouder met ervaring. Hij of zij ontvangt het cao-loon dat bij zijn of haar functie hoort. De vakvolwassen werknemer start bij indiensttreding minimaal bij startperiodiek 0. Op basis van vaardigheden en/of opgedane ervaring kunnen 1 of meer periodieken worden toegekend.

 

Na iedere periodiek doorloopt de medewerker de volgende periodiek van 0 naar  1, 2, 3, 4, 5, 6 en  7. De tekens I tot en met VI zijn de loonschalen op basis van de

 

Functie vakvolwassen medewerkers Loonschaal Start periodiek Start salaris bruto per uur (per 1 – 2 – 2023)
Medewerker hovenier I 0 € 12,90
Assistent hovenier II 0 € 13,76
Hovenier III 0 € 14,81
Hovenier A IV 0 € 15,66
Allround hovenier/Voorman hovenier V 0 € 16,56
Voorman A hovenier VI 0 € 17,83

 

Hulpkrachten zijn scholieren en studenten die geen opleiding volgen in de hovenierssector. Ook personen die uitsluitend werkzaam op vrijdag en/of zaterdag en/of zondag worden als hulpkracht aangemerkt. Zij worden beloond conform artikel 25 lid 11 van de Hoveniers Cao, en hebben recht op het wettelijk minimumloon. 

Uurloon bepalen (vakvolwassen) 

De vakvolwassen werknemer is een medewerker van 21 jaar en ouder met ervaring. Hij of zij ontvangt het cao-loon dat bij zijn of haar functie hoort. De vakvolwassen werknemer start bij indiensttreding minimaal bij startperiodiek 0. Op basis van vaardigheden en/of opgedane ervaring kunnen 1 of meer periodieken worden toegekend.

 

Na iedere periodiek doorloopt de medewerker de volgende periodiek van 0 naar  1, 2, 3, 4, 5, 6 en  7. De tekens I tot en met VI zijn de loonschalen op basis van de

 

Functie vakvolwassen medewerkers Loonschaal Start periodiek Start salaris bruto per uur (per 1 – 2 – 2023)
Medewerker hovenier I 0 € 12,90
Assistent hovenier II 0 € 13,76
Hovenier III 0 € 14,81
Hovenier A IV 0 € 15,66
Allround hovenier/Voorman hovenier V 0 € 16,56
Voorman A hovenier VI 0 € 17,83

 

Hulpkrachten zijn scholieren en studenten die geen opleiding volgen in de hovenierssector. Ook personen die uitsluitend werkzaam op vrijdag en/of zaterdag en/of zondag worden als hulpkracht aangemerkt. Zij worden beloond conform artikel 25 lid 11 van de Hoveniers Cao, en hebben recht op het wettelijk minimumloon. 

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Medewerker hovenier vakvolwassen
Leeftijd: 22
Loonschaal: 1
Start periodiek: 0
Bruto uurloon: € 12,52
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.6804 (zonder pensioen)

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 12,52 x 1.6804 = € 21,04
Marge: 25%
Tarief inlener: € 12,52 x 1.6804 = € 21,04 : 75 x 100% = € 28,05
25% marge: € 27,90 – € 20,93= € 6,97 per gewerkt uur

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • 1. Uurlonen conform schalen
 • 2. Initiële loonsverhogingen
 • 3. Periodieken loonsverhogingen
 • 4. Atv-dagen
 • 5. Toeslagen
 • 6. Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

 

1. Uurlonen conform loonschalen
Je bent verplicht de uurlonen en de loonschalen te hanteren die in de Cao vermeld staan.

 

2. Initiële loonsverhogingen
Conform de cao.

 

3. Periodieken loonsverhogingen
De loonsverhogingen van de periodieken vind je onder 1. Uurlonen conform schalen.

 

4. Atv-dagen
De Hoveniers Cao kent geen atv-dagen.

 

5.1 Toeslag voor overwerk / overuren

Als overwerk wordt aangemerkt de gewerkte uren boven het maximum van 9,5 uur per dag inclusief reistijd. Gewerkte uren boven de 9,5 uur per dag worden uitbetaald tegen 130% op voorwaarde dat er meer dan 37 uur gewerkte uren in die week zijn geweest.

 

NB: Indien in een week meer dan 47,5 uur wordt gewerkt (inclusief reistijd), kan de werknemer niet worden verplicht om in die week overwerk te verrichten.

 

5.2 Toeslagen inconveniëntentoeslag

Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, dit wordt  inconveniëntentoeslag genoemd:

 • op zaterdagen 50% (dus 150%)
 • op zondagen 100% (dus 200%)
 • op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100% (dus 200%)
 • tussen 22.00 uur en 06.00 uur 50% (dus 150%)
 • op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100%, (dus 200%) (behalve op 5 mei, hiervoor geldt Artikel 15 Lid 2 Hoveniers cao)
 • tussen 19.00 en 22.00 uur conform Artikel 17 Lid 2 b 30% Hoveniers cao  (dus 130%)

NB: In principe wordt er geen arbeid verricht op 5 mei. Indien er  op 5 mei gewerkt moet worden, dan wordt er een vervangende vrije dag gegeven of er wordt er 7,4 uur verlof op de verlofkaart bijgeboekt als bovenwettelijk verlof.

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

Let op: bruto uurloon en factor zijn fictief; het gaat om de uitleg van de berekening

Fictief bruto uurloon: € 12,18
Fictief omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.6804
Omrekenfactor Overuren/toeslagen: 1.36

 

Toeslag 50 %
De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

100% = € 12,18
150% = € 12,18 x 1,50 = € 18,27 – € 12,18 = € 6,09

 

Kostprijs toeslag uur:
€ 6,09 x 1.36 = € 8,282
€ 12,18 x 1.6804 = € 20,467

 

Totaal kostprijs toeslag uur: € 28,75

5.3 Fysiek belastende omstandigheden

Per september 2019 hebben uitzendkrachten ook recht op de toeslag ‘fysiek belasting’ indien van toepassing bij de desbetreffende Cao en indien van toepassing bij de inlener voor de desbetreffende functie. Bijvoorbeeld toeslag voor werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

6. Onkostenvergoeding

Indien de werknemer na 18.00 uur zijn werk, niet zijnde reistijd, nog verricht, zal de werkgever hem een warme maaltijd vergoeden.

Reistijd: bij reizen van de eigen woning rechtstreeks naar de plaats waar gewerkt wordt en terug, geldt 30 minuten per dag als eigen tijd van de werknemer. De reistijd boven deze 30 minuten telt mee in de jaarurennorm van totaal 9,5 uur per dag tegen 100%. (werktijd).

Reiskosten

Aantal gereden kilometers totaal per dag Vergoeding Maximum vergoeding per dag
1 t/m 10 km heen en terug € 0,19 per km € 1,90
Vanaf 11 t/m 20 km heen en terug € 0,19 per km € 2,65
Vanaf 21 km heen en terug € 0,19 per km € 3,00

Samenvattend Uitzenden in de hovenierssector

 • Normale arbeidsduur per week: 37 uur per week.
 • De normale bedrijfstijd is tussen 06.00 uur en 19.00 uur.
 • Alle gewerkte uren die vallen buiten de normale bedrijfstijd worden als overuren beschouwd.
 • Maximale werktijd per dag: 7,4 uur.
 • De maximale werktijd per dag bedraagt 9,5 uur dat is inclusief reistijd en exclusief schafttijd van minimaal 30 minuten.
 • Minimum bruto uurloon vakvolwassen medewerker hovenier vanaf  21 jaar en ouder: € 12,52 bruto per uur
 • Overuren: 130%
  Toelichting: Als overwerk wordt aangemerkt de gewerkte uren boven het maximum van 9,5 uur per dag inclusief reistijd. Gewerkte uren boven de 9,5 uur per dag worden uitbetaald tegen 130% op voorwaarde dat er meer dan 37 uur gewerkte uren in die week zijn geweest.
Compliant uitzenden in de hovenierssector neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
flexpedia-foto-2
23

Waarmee kunnen wij jou helpen?