Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de Beroepsgoederenvervoer

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren TLN 2023

(incl. 3,5 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7063
Fase A2 2023: 1,7650
Fase B 2023: 1,7966
Fase C 2023: 1,7414
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Beroepsgoederenvervoer

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren TLN 2023

(incl. 3,5 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7063
Fase A2 2023: 1,7650
Fase B 2023: 1,7966
Fase C 2023: 1,7414
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Beroepsgoederenvervoer

Salaris TLN? Hoe werkt het?

Het inschalen van medewerkers in de Beroepsgoederenvervoer Cao is vrij lastig. Bij indiensttreding kijk je naar de functie, loonschaal en het aantal onafgebroken ervaringsjaren in een soortgelijke functie (ook andere bedrijfstakken). Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven onderbrekingen van minder dan twee jaar buiten beschouwing. Gebruik het overzicht om je medewerkers correct in te schalen. Zoals je zult zien komen bepaalde functies zoals Chauffeurs in meerdere schalen voor. Afhangend van de situatie, medewerker en functie dien je dus in te schalen.

 

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

 

Om de diepte in te gaan kun je functietyperingen en functiewaarderingen van het sectorinstituut Transport en Logistiek hanteren.

Salaris TLN? Hoe werkt het?

Het inschalen van medewerkers in de Beroepsgoederenvervoer Cao is vrij lastig. Bij indiensttreding kijk je naar de functie, loonschaal en het aantal onafgebroken ervaringsjaren in een soortgelijke functie (ook andere bedrijfstakken). Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven onderbrekingen van minder dan twee jaar buiten beschouwing. Gebruik het overzicht om je medewerkers correct in te schalen. Zoals je zult zien komen bepaalde functies zoals Chauffeurs in meerdere schalen voor. Afhangend van de situatie, medewerker en functie dien je dus in te schalen.

 

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

 

Om de diepte in te gaan kun je functietyperingen en functiewaarderingen van het sectorinstituut Transport en Logistiek hanteren.

Uurlonen volgens loonschalen Beroepsgoederenvervoer TLN

per 1 januari 2023

Loon-
schaal
Functieomschrijving Voorbeeldfuncties Minimaal bruto uurloon Incl. Atv opslag
A’O

 

De werkzaamheden bestaan uit zeer simpele klusjes Magazijnmedeweker zoals een loodsmedewerker/hulp
(taak: zeer simpele klusjes uitvoeren in het magazijn)
€ 11,16 € 11,31
A O De werkzaamheden bestaan uit zeer eenvoudige taken met een enkelvoudig herhalend karakter. Magazijnmedewerker zoals een Orderverzamelaar(taak: o.a. volgens instructies het verzamelen van goederen)

 

€ 11,92 € 12,08
B De werkzaamheden bestaan uit vrij eenvoudige taken met grotendeel enkelvoudig herhalend karakter Magazijnmedewerker zoals een Logistiek medewerker
(taak: o.a. laden en lossen van goederen met een pallettruck / palletwagen)
€ 12,55 € 12,72
C De werkzaamheden bestaat uit vrij eenvoudige, meersoortige taken met min of meer herhalend karakter Magazijnmedewerker zoals Reachtruck chauffeur.Of andere chauffeurs zoals Chauffeur stukgoed en partijen (in de regio)

Of medewerkers als Direct Koerier Nationaal ongeregeld vervoer

Of een planningsfunctie zoals Assistent Planner

 

€ 13,10 € 13,28
D De werkzaamheden bestaan uit minder eenvoudige, vaak meersoortige taken Chauffeur containertransport (internationaal ongeregeld vervoer – tussen Nederland, België, Duitsland) € 13,94 € 14,13
E Werkzaamheden bestaan uit vrij moeilijke taken die zich met vaker afwijkende patronen herhalen Chauffeur internationaal ongeregeld vervoer (regio West-Europa) € 14,62 € 14,82
F De werkzaamheden bestaan uit moeilijke soms complexe taken

 

 

Chef Expeditie
(Het regelen van magazijn- en distributiewerkzaamheden, indelen van personeel en toezicht houden op  de werkuitvoering)Expediteur (Zoeken en accepteren van lading (tankvervoer), regelen van de uitvoering van het vervoer met eigen en andere transportmiddelen 
€ 15,28 € 15,49
G De werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vrij vaak patroonafwijkingen optreden Administrateur Verrichten van alle administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden van een bedrijf (circa 30 personeelsleden).

Hoofdplanner binnenland

Het aannemen van vervoersopdrachten van vaste of nieuwe klanten en het verwerken hiervan.

 

€16,15 € 16,37
H De werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vaak patroonafwijkingen optreden Chef Magazijn(Het organiseren van en leiding geven aan de werkuitvoering in een gespecialiseerd magazijn met enkele meewerkend leidinggevenden en circa 40 medewerkers) € 17,01 € 17,24

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Magazijnmedewerker zoals een Logistiek medewerker (taak: o.a. laden en lossen van goederen met een pallettruck/palletwagen
Loonschaal/trede: B0
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Bruto uurloon: € 12,55
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7063 (wel 3,5 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 12,55 x 1.7063 = € 21,41
Marge: 25%
Tarief inlener: € 12,55 x 1.7063 = € 21,41 : 75 x 100% = € 28,55
25% marge: € 28,55 – € 21,41= € 7,14 per gewerkt uur

 

Andere methode marge & tarief inlener berekenen
Je kunt er ook voor kiezen om vaste omrekenfactoren te gebruiken. Deze omrekenfactor is inclusief jouw kostprijs én marge. Let op dat je hierin dan ook de werving en selectiekosten opneemt en alle bijkomende kosten om de onderneming draaiende te houden.

 

Voorbeeld: Je hanteert als flexondernemer een vaste omrekenfactor van 2.0 voor alle geworven medewerkers die je uitzendt aan een inlener. Uitgaande van het eerder benoemde voorbeeld wordt de berekening:

 

Tarief inlener:
Bruto uurloon uitzendkracht x omrekenfactor = € 12,55 x 2.0 = € 25,10 per gewerkt uur.

 

Marge: Tarief inlener –jouw kostprijs = jouw marge. Dus: € 25,10 – € 21,41 = € 3,69 per gewerkt uur.

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • 1. Uurlonen conform schalen
 • 2. Initiële loonsverhogingen
 • 3. Periodieken loonsverhogingen
 • 4. Atv-dagen
 • 5. Toeslagen
 • 6. Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 2-1-2023

 • Eindejaarsuitkering, winstuitkering of 13de maand indien van toepassing bij de inlenende cao.

 

 

1. Uurlonen conform loonschalen
Je bent verplicht de uurlonen en de loonschalen te hanteren die in de Cao vermeld staan.

 

2. Initiële loonsverhogingen
Conform de cao

 

3. Periodieken loonsverhogingen
De loonsverhogingen van de periodieken vind je onder 1. Uurlonen conform schalen.

 

4. Atv-dagen
3,5 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag ( 1,36%) op het brutoloon.
TIP: Atv-dagen verrekenen in het bruto uurloon
Jij kan ervoor kiezen om de Atv dagen te verrekenen in het bruto uurloon voor de medewerker. In ruil voor de 3,5 atv-dagen krijgt de medewerker dus een hoger bruto uurloon. Dit noemen we Atv-opslag, toeslag of reserveren in geld. Maak je hiervan gebruik dan en je wilt de kostprijs berekenen dan gebruikt je de basis omrekenfactor die je vermenigvuldigd met het bruto uurloon inclusief Atv-opslag (1,364%).

 

5.1 Toeslagen: Toeslag voor uren buiten het dagvenster
Een dagvenster is het deel van de dag dat als “werktijd” geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt.

 

Dag Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin- Eind
21.00 tot
00.00 uur
Maandag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Dinsdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Woensdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Donderdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Vrijdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Zaterdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Zondag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64

Toeslagen overwerk en onregelmatige uren

Toeslaguren zijn uren die binnen de wekelijkse arbeidsduur vallen. In de Cao Beroepsgoederenvervoer is dat 40 uur. Overuren zijn uren die buiten de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden vallen.

 

5.1 Overuren toeslag

Overuren zijn dus uren die gewerkt worden buiten de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden vallen. Bij overuren wordt het uurloon vermeerderd met een toeslag van 30%. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het maken van overuren.

 

5.2 Toeslagen onregelmatigheid

Bij een dagvenster van 06.00-18.00 uur zijn de toeslagen

 • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-24.00 uur 35% per uur.
 • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00-06.00 uur 45% per uur.

 

Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur zijn de toeslagen

 • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00-24.00 uur 35% per uur.
 • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00-06.00 uur 45% per uur.
 • voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00-07.00 uur 35% per uur.

 

5.3 Toeslagen zaterdag, zondag en feestdagen

Op zaterdag geldt een toeslag van 50% per uur. En op zondag en feestdagen geldt een toeslag van 100%

 

Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

Functie: Reachtruck chauffeur
Leeftijd: 22
Bruto uurloon: € 13,10
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7063
Omrekenfactor Overuren/toeslagen: 1.36

 

Toeslag 50 %
De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

100% = € 13,10
150% = € 13,10 x 1,50 = € 19,65 – € 13,10 = € 6,55

 

Kostprijs toeslag uur:
€ 6,55 x 1.36 = € 8,908
€ 13,10 x 1.7063 = € 22,35

 

Totaal kostprijs toeslag uur: € 31,26

5.4 Vuilwerk toeslag

De werkgever kan medewerkers die werken met gezondheid schadelijke en/of grote verontreiniging veroorzakende artikelen een vuilwerk toeslag toekennen (Beroepsgoederenvervoer TLN Cao).

 

5.5 Koude toeslag

Medewerkers die structureel werken in vrieshuizen hebben recht op een koude toeslag (Beroepsgoederenvervoer TLN Cao).

6. Vergoedingen en reiskosten

De werknemer die dienst heeft buiten de standplaats en moet reizen krijgt de werkelijk betaalde reiskosten vergoed, behalve als er een afzonderlijke detacheringsregeling is geregeld.

Samenvattend Uitzenden in de Beroepsgoederenvervoer TLN

 • Normale arbeidsduur 40 uur per week.
 • Maximaal werktijd per dag 10 uur per dag
 • Atv-dagen 3,5 bij fulltime dienstverband of een Atv-vergoeding/opslag van 1.36%  op het bruto uurloon
 • Overuren: 30%
 • Op zaterdag geldt een toeslag van 50% per uur.
 • Op zondag en feestdagen geldt een toeslag van 100%.
  Let op: werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag  als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.
Compliant uitzenden in de Beroepsgoederenvervoer neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
flexpedia-foto-2
22

Waarmee kunnen wij jou helpen?