Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de Afbouw

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren Afbouw

(incl. 10 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7567
Fase A2 2023: 1,8171
Fase B 2023: 1,8496
Fase C 2023: 1,7929
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Afbouw Cao

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren Afbouw

(incl. 10 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7567
Fase A2 2023: 1,8171
Fase B 2023: 1,8496
Fase C 2023: 1,7929
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Afbouw Cao

Uurlonen volgens loonschalen Afbouw Cao

Dit is zijn de minimumlonen in de afbouw per functiegroep, voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder per 1 januari 2023.

 

Let op: deze loontabel geldt niet voor medewerkers in natuursteenbedrijf. Hiervoor gelden andere loontabellen.

Garantieloon
Afbouwmedewerkers
per 1-3-2022
 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

5b

 

6b

Zonder werkervaring 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59
1 jaar werkervaring 16,87 17,22 17,57 18,18 19,41 21,70
2 jaar werkervaring 17,59 17,96 18,33 18,96 20,25 22,65
3 jaar werkervaring 18,29 18,71 19,12 19,78 21,12 23,62
4 jaar werkervaring 18,29 19,19 19,89 20,59 21,98 24,59

Salaris afbouwmedewerker bepalen? Hoe werkt het?

De Cao Afbouw telt ruim 175 pagina’s. In hoofdstuk 5 gaat het over het Functiegebouw. Dit dien je te raadplegen om de desbetreffende medewerker in te schalen.De cao maakt daarin onderscheid in 6 groepen voor afbouwwerknemers die werkzaam zijn in (1) het stukadoors- en afbouwbedrijf, (2) het plafond- en wandbedrijf, (3) het terrazzobedrijf, (4) het vloerenbedrijf, (5) het blokkenstelbedrijf of (6)natuursteenbedrijf. Een Wand- en plafondspuiter dien je dus anders in te schalen dan een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.

Salaris afbouwmedewerker bepalen? Hoe werkt het?

De Cao Afbouw telt ruim 175 pagina’s. In hoofdstuk 5 gaat het over het Functiegebouw. Dit dien je te raadplegen om de desbetreffende medewerker in te schalen.De cao maakt daarin onderscheid in 6 groepen voor afbouwwerknemers die werkzaam zijn in (1) het stukadoors- en afbouwbedrijf, (2) het plafond- en wandbedrijf, (3) het terrazzobedrijf, (4) het vloerenbedrijf, (5) het blokkenstelbedrijf of (6)natuursteenbedrijf. Een Wand- en plafondspuiter dien je dus anders in te schalen dan een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.

Voorbeeldfuncties en salaris

Groep 1b: Algemeen werknemer:  een werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.
Groep 2b: Opperman stukadoren/afbouw: een werknemer die belast is met het aan- en afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert.
Groep 3b: Systeemplafond- en systeemwandmonteur A en een Spachtelaar/ nadenvoeger
Groep 4b: Wand en plafondspuiter, Stukadoor, Buitengevelisolatie applicateur

 

Voorbeeld:

 • Een Wand- en plafondspuiter met 2 jaar werkervaring dien je dus in te schalen in categorie 4b met een bruto uurloon van € 18,96
 • Een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie, zonder werkervaring valt in categorie 1b met een bruto uurloon € 16,59.
Functie en ervaring

 

Functiegroep Garantie
bruto uurloon
 
Algemeen werknemer – zonder ervaring 1b € 16,59
Opperman* stukadoor/afbouw met 1 jaar ervaring 2b € 17,22
Systeemplafond- en systeemwandmonteur A

met 1 jaar ervaring

3b € 17,57
Spachtelaar/ nadenvoeger met 3 jaar ervaring 3b € 19,12
Wand- en plafondspuiter met 2 jaar ervaring 4b € 18,96
Stukadoor met 3 jaar ervaring 4b € 19,18
Restauratiestukadoor met 1 jaar ervaring 5b € 19,78

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Garantieloon categorie 1b
Bruto uurloon: € 16,59
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7567 (wel 10 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 16,59 x 1.7567 = € 29,14
Marge: 25%
Tarief inlener: € 16,59 x 1.7567 = € 29,14 : 75 x 100% = € 38,85
25% marge: € 38,85 – € 29,14= € 9,71 per gewerkt uur

 

Andere methode marge & tarief inlener berekenen

Je kunt er ook voor kiezen om vaste omrekenfactoren te gebruiken. Deze omrekenfactor is inclusief jouw kostprijs én marge. Let op dat je hierin dan ook de werving en selectiekosten opneemt en alle bijkomende kosten om de onderneming draaiende te houden.

 

Voorbeeld: Je hanteert als flexondernemer een vaste omrekenfactor van 2.0 voor alle geworven afbouwmedewerkers die je uitzendt aan een inlener. Uitgaande van het eerder benoemde voorbeeld wordt de berekening:

 

Tarief inlener:
Bruto uurloon uitzendkracht x omrekenfactor = € 16,59 x 2.0 = € 33,18 per gewerkt uur.

 

Marge: Tarief inlener –jouw kostprijs = jouw marge. Dus: € 33,88– € 29,14 = € 4,74 per gewerkt uur.

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • 1. Uurlonen conform schalen
 • 2. Initiële loonsverhogingen
 • 3. Periodieken loonsverhogingen
 • 4. Atv-dagen
 • 5. Toeslagen
 • 6. Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 2-1-2023

 • Eindejaarsuitkering, winstuitkering  of 13de maand

 

 

1. Uurlonen conform loonschalen
Je bent verplicht de uurlonen en de loonschalen te hanteren die in de Cao vermeld staan.

 

2. Initiële loonsverhogingen
Conform de cao

 

3. Periodieken loonsverhogingen
De loonsverhogingen van de periodieken vind je onder 1. Uurlonen conform schalen.

 

4. Atv-dagen
10 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag ( 4%) op het brutoloon.

TIP: Atv-dagen verrekenen in het bruto uurloon
Jij kan ervoor kiezen om de Atv dagen te verrekenen in het bruto uurloon voor de medewerker. In ruil voor de 10 atv-dagen krijgt de medewerker dus een hoger bruto uurloon. Dit noemen we Atv-opslag, toeslag of reserveren in geld. Maak je hiervan gebruik dan en je wilt de kostprijs berekenen dan gebruikt je de basisomrekenfactor die je vermenigvuldigd met het bruto uurloon inclusief Atv-opslag (4%).

 

5.1 Toeslag voor onregelmatige uren / bijzondere uren Bouwplaatsmedewerker

 

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvester*, op zaterdag of op zondeag heeft de werknemer recht op een toeslag ove zijn vastovereenkgekomen uurloon.
*Een dagvenster is het deel van de dag dat als “werktijd” geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt.

Dag Begin – Eind
00:00 tot 07.00 uur
Begin – Eind
07:00 tot 19.00 uur
Begin – Eind
19:00 tot 00.00 uur
Maandag 200 % 100 % 130 %
Dinsdag 130 % 100 % 130 %
Woensdag 130 % 100 % 130 %
Donderdag 130 % 100 % 130 %
Vrijdag 130 % 100 % 150 %
Zaterdag 150 % 135 % 175 %
Zondag 175 % 200 % 200 %

 

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

Let op: bruto uurloon en factor zijn fictief; het gaat om de uitleg van de berekening

Fictief bruto uurloon: € 12,18
Fictief omrekenfactor: Fase A1 2022: 1.6951
Omrekenfactor Overuren/toeslagen: 1.36

 

Toeslag 50 %
De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

100% = € 12,18
150% = € 12,18 x 1,50 = € 18,27 – € 12,18 = € 6,09

 

Kostprijs toeslag uur:
€ 6,09 x 1.36 = € 8,282
€ 12,18 x 1.6951 = € 20,646

 

Totaal kostprijs toeslag uur: € 28,93

Voorbeeldberekening bij overwerk

Situatie betreft:

Functie: Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Garantieloon categorie: 1b
Bruto uurloon: € 16,59
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7567 (wel 10 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

 

De medewerker werkt op een dinsdag 8,5 uur.
Normale arbeidsduur volgens de Afbouw Cao 7,5 uur

Dus 1 uur overwerk.
Toeslag overwerk 125 % (eerste 3 overuren)
De berekening van de kostprijs is dan als volgt

 

Uren Aantal uren Bruto uurloon Omreken
-factor
Kostprijs Totaal
Normale uren 7,5 € 16,59 1.7567 € 29,14 € 218,55
Over- uren 1 € 20,74
(=125 %)
1.36* € 20,53 € 28,21
Totaal € 246,76

*omrekenfactor bij overwerk

5.4 Fysiek belastende omstandigheden

Per september 2019 hebben uitzendkrachten ook recht op de toeslag voor ‘fysieke belasting’ indien van toepassing bij de desbetreffende Cao en indien van toepassing bij de inlener voor de desbetreffende functie. Bijvoorbeeld toeslag voor werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

6. Onkostenvergoeding

Als werkgever kun je bedrijfskleding beschikbaar stellen. In de Afbouw Cao is dit een overall en veiligheidsschoeisel. Wanneer je dit beschikbaar stelt is er verder geen sprake meer van kledingvergoeding. Medewerkers kunnen ook zelf werkkleding aanschaffen. Dan hebben medewerkers recht op een vergoeding per gewerkte dag (Afbouw Cao).

Medewerkers mogen eigen gereedschap gebruiken en daarvoor toeslag ontvangen (Afbouw Cao). Wanneer je als werkgever gereedschap beschikbaar stelt hebben je medewerkers geen recht op gereedschapsvergoeding.

Reist jouw medewerker naar zijn werk? Dan ben je verplicht om te zorgen voor een vervoermiddel. Hieronder vallen gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van bromfietsen, snorfietsen, scooters en fietsen.

 

Jouw medewerker heeft recht op een kilometervergoeding van  wanneer je geen vervoermiddel beschikbaar stelt. Heeft de medewerker eigen vervoer? Dan geldt ook er een vergoeding per kilometer (Afbouw Cao).

 

Let op!

Alle reiskosten kunnen zowel bruto als netto vergoed worden aan medewerkers.

Samenvattend Uitzenden in de Afbouw

 • Normale arbeidsduur 37,5 uur per week. 7,5 uur per dag
 • Atv-dagen 10 bij fulltime dienstverband of een Atv-vergoeding/opslag van 4% op het bruto uurloon
 • Minimum garantieloon Afbouwmedewerker vanaf  21 jaar en ouder: € 16,59 bruto per uur
 • Overuren: 1ste, 2de en 3de overuur: 25% uurloon per uur. Voor elk volgend overuur: 50% uurloon.
 • Structurele maximum arbeidstijd: 9 uur per dienst, 45 uur per week, per 13 weken gemiddeld 40 uur per week (520 uur).
 • Maximum arbeidstijden bij overwerk: 11 uur per dienst, 54 uur per week, per 13 weken. gemiddeld 45 uur per week (585 uur). Maximum arbeidstijd inclusief reistijd en pauze: 11,5 uur.
Compliant uitzenden in de afbouw neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
flexpedia-foto-2
25

Waarmee kunnen wij jou helpen?