Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de Afbouw

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie |PAWW | ZW-A

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren Afbouw

(incl. 10 Atv-dagen reservering)

 

Fase A 2024: 1,7715
(tot 18 jaar –  zónder StiPP Basispensioen)


Fase A 2024: 1,8299

(vanaf 18 jaar – mét StiPP Basispensioen)
Of je hanteert de basis factor 1.7510. Dan komt er 3,97% Atv-opslag op het loon.

 

Fase B 2024: 1,8592 (StiPP Pluspensioen)
Fase C 2023: 1,8012 (StiPP Pluspensioen)

(excl. recruitment fee)

 

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Afbouw Cao

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren Afbouw

(incl. 10 Atv-dagen reservering)

 

Fase A 2024: 1,7715
(tot 18 jaar –  zónder StiPP Basispensioen)


Fase A 2024: 1,8299

(vanaf 18 jaar – mét StiPP Basispensioen)
Of je hanteert de basis factor 1.7510. Dan komt er 3,97% Atv-opslag op het loon.

 

Fase B 2024: 1,8592 (StiPP Pluspensioen)
Fase C 2023: 1,8012 (StiPP Pluspensioen)

(excl. recruitment fee)

 

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Afbouw Cao

Per 1 januari 2024 nieuwe cao Afbouw

De belangrijkste punten van de nieuwe cao

 • Looptijd: 2 jaar (1 januari 2024 t/m 31 december 2025)
 • Een loonsverhoging tussen de 11 en 13%, onderverdeeld in:

 

 

Per 1 maart 2024: € 150,- bruto per maand. Dat is voor de laagste lonen ongeveer 5,5% en voor de hogere lonen ongeveer 3,5%. Bij een gemiddeld loon is het ongeveer 4,5%.

 

Concreet vanaf 1 maart: € 0,92 erbij op het bruto uurloon. Atv in het loon? Dan komt € 0,96 erbij op het bruto uurloon.

 

Per 1 september 2024: weer € 150,- bruto per maand. Bij een gemiddeld loon is het ongeveer 4,5%

Uurlonen volgens loonschalen Afbouw Cao [nieuwe loontabellen nog niet beschikbaar]

Dit is zijn de minimumlonen in de afbouw per functiegroep, voor medewerkers vanaf 21 jaar.

 

Let op: deze loontabel geldt niet voor medewerkers in natuursteenbedrijf. Hiervoor gelden andere loontabellen.

Garantieloon
Afbouwmedewerkers
per 1-7-2023
 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

5b

 

6b

Zonder werkervaring 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87
1 jaar werkervaring 17,15 17,50 17,85 18,46 19,69 21,98
2 jaar werkervaring 17,87 18,24 18,61 19,24 20,53 22,93
3 jaar werkervaring 18,57 18,99 19,40 20,06 21,40 23,90
4 jaar werkervaring 18,57 19,47 20,17 20,87 22,26 24,87

 

Let op: Wanneer je de aanloopschaal (of schaal nul) hanteert, dien je over een CV van de medewerker te beschikken waaruit blijkt dat de medeweker dus géén relevante ervaring heeft.

 

.

Garantieloon
Afbouwmedewerkers
per 1-1-2023
 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

5b

 

6b

Zonder werkervaring 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59
1 jaar werkervaring 16,87 17,22 17,57 18,18 19,41 21,70
2 jaar werkervaring 17,59 17,96 18,33 18,96 20,25 22,65
3 jaar werkervaring 18,29 18,71 19,12 19,78 21,12 23,62
4 jaar werkervaring 18,29 19,19 19,89 20,59 21,98 24,59

Salaris afbouwmedewerker bepalen? Hoe werkt het?

De Cao Afbouw telt ruim 175 pagina’s. In hoofdstuk 5 gaat het over het Functiegebouw. Dit dien je te raadplegen om de desbetreffende medewerker in te schalen.De cao maakt daarin onderscheid in 6 groepen voor afbouwwerknemers die werkzaam zijn in (1) het stukadoors- en afbouwbedrijf, (2) het plafond- en wandbedrijf, (3) het terrazzobedrijf, (4) het vloerenbedrijf, (5) het blokkenstelbedrijf of (6)natuursteenbedrijf. Een Wand- en plafondspuiter dien je dus anders in te schalen dan een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.

Salaris afbouwmedewerker bepalen? Hoe werkt het?

De Cao Afbouw telt ruim 175 pagina’s. In hoofdstuk 5 gaat het over het Functiegebouw. Dit dien je te raadplegen om de desbetreffende medewerker in te schalen.De cao maakt daarin onderscheid in 6 groepen voor afbouwwerknemers die werkzaam zijn in (1) het stukadoors- en afbouwbedrijf, (2) het plafond- en wandbedrijf, (3) het terrazzobedrijf, (4) het vloerenbedrijf, (5) het blokkenstelbedrijf of (6)natuursteenbedrijf. Een Wand- en plafondspuiter dien je dus anders in te schalen dan een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.

Voorbeeldfuncties en salaris

Groep 1b: Algemeen werknemer:  een werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie.
Groep 2b: Opperman stukadoren/afbouw: een werknemer die belast is met het aan- en afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert.
Groep 3b: Systeemplafond- en systeemwandmonteur A en een Spachtelaar/ nadenvoeger
Groep 4b: Wand en plafondspuiter, Stukadoor, Buitengevelisolatie applicateur

 

Voorbeeld:

 • Een Wand- en plafondspuiter met 2 jaar werkervaring dien je dus in te schalen in:
  categorie 4b met een bruto uurloon van € 19,24. Incl. 3,97% Atv-opslag: € 20,00
 • Een Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie, zonder werkervaring valt in:
  categorie 1b met een bruto uurloon € 16,87. Incl. 3,97 % Atv opslag: € 17,54

 

 

Functie en ervaring

 

Functiegroep Per 1-7-2023
Garantie
bruto uurloon
Garantie
bruto uurloon incl. 3,97 % Atv opslag 
Algemeen werknemer – zonder ervaring 1b € 16,87 € 17,54
Opperman* stukadoor/afbouw met 1 jaar ervaring 2b € 17,50 € 18,20
Systeemplafond- en systeemwandmonteur A
met 1 jaar ervaring
3b € 17,85 € 18,56
Spachtelaar/ nadenvoeger met 3 jaar ervaring 3b € 19,40 € 20,18
Wand- en plafondspuiter met 2 jaar ervaring 4b € 19,24 € 20,00
Stukadoor met 3 jaar ervaring 4b € 20,06 € 20,86
Restauratiestukadoor met 1 jaar ervaring 5b € 19,69 € 20,48

*Opperman stukadoren/afbouw is een werknemer die belast is met het aan- en afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert.

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Garantieloon categorie 1b
Bruto uurloon: € 16,87
Omrekenfactor: Fase A 2024: 1.8299 *(incl. 10 Atv-dagen reservering én StiPP Basispensioen)

*Let op; wat vaak gebeurt is dat de atv-dagen worden verwerkt in het loon. Hierdoor kan je de lagere basis factor van 1.7510 gebruiken. Er komt dan wel  3,97% Atv-opslag op het bruto uurloon. 

 

Voor 25% marge per uur is de formule:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 16,87 x 1.8299 = € 30,87
Marge: 25%
Tarief inlener: € 16,87 x 1.8171 = € 30,87 : 75 x 100% = € 41,16
25% marge: € 41,16 – € 30,87= € 10,29 per gewerkt uur

 

Andere methode marge & tarief inlener berekenen

Je kunt er ook voor kiezen om vaste omrekenfactoren te gebruiken. Deze omrekenfactor is inclusief jouw kostprijs én marge. Let op dat je hierin dan ook de werving en selectiekosten opneemt en alle bijkomende kosten om de onderneming draaiende te houden.

 

Voorbeeld: Je hanteert als flexondernemer een vaste omrekenfactor van 2.2 voor alle geworven afbouwmedewerkers die je uitzendt aan een inlener. Uitgaande van het eerder benoemde voorbeeld wordt de berekening:

 

Tarief inlener:
Bruto uurloon uitzendkracht x omrekenfactor = € 16,87 x 2.2 = € 37,11 per gewerkt uur.
Marge: Tarief inlener –jouw kostprijs = jouw marge. Dus: € 37,11 – € 30,87= € 6,24 per gewerkt uur.

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaat uit diverse onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • Uurlonen conform schalen
 • Initiële loonsverhogingen
 • Periodieken loonsverhogingen
 • Atv-dagen
 • Toeslagen
 • Onkostenvergoedingen
 • Eénmalige uitkering
 • Thuiswerkvergoeding [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Eindejaarsuitkering of 13de maand [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023]
 • Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Alle toeslagen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Periodieke stijging na één jaar werk [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Inschaling instaptabel uitsluitend bij géén relevant ervaring [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basispensioen vanaf dag 1 voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basispensioen vanaf dag 1 voor medewerkers vanaf 18 jaar en ouder [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2024]

TIP: Atv-dagen verrekenen in het bruto uurloon

Jij kan ervoor kiezen om de Atv dagen te verrekenen in het bruto uurloon voor de medewerker. In ruil voor de 10 atv-dagen krijgt de medewerker dus een hoger bruto uurloon. Dit noemen we Atv-opslag, toeslag of reserveren in geld. Maak je hiervan gebruik dan en je wilt de kostprijs berekenen dan gebruikt je de basis omrekenfactor die je vermenigvuldigt met het bruto uurloon inclusief Atv-opslag (3,97%).

 

Toeslag voor onregelmatige uren / bijzondere uren Bouwplaatsmedewerker

 

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvester*, op zaterdag of op zondeag heeft de werknemer recht op een toeslag ove zijn vastovereenkgekomen uurloon.
*Een dagvenster is het deel van de dag dat als “werktijd” geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt.

Dag Begin – Eind
00:00 tot 07.00 uur
Begin – Eind
07:00 tot 19.00 uur
Begin – Eind
19:00 tot 00.00 uur
Maandag 200 % 100 % 130 %
Dinsdag 130 % 100 % 130 %
Woensdag 130 % 100 % 130 %
Donderdag 130 % 100 % 130 %
Vrijdag 130 % 100 % 150 %
Zaterdag 150 % 135 % 175 %
Zondag 175 % 200 % 200 %

 

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

 

Medewerker is 22 jaar heeft geen ervaring
Bruto uurloon: € 16,87
Omrekenfactor: Fase A  2024: 1.8299 (incl. StiPP basis pensioen)
Omrekenfactor Overuren/toeslagen: 1.37

 

Toeslag 50 %
De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

100% = € 16,87
150% = € 16,87 x 1,50 = € 25,31 – € 16,87 = € 8,44

 

Kostprijs toeslag uur:
€ 8,44 x 1.37 = € 11,56
€ 16,87 x 1.8299 = € 30,87

Totaal kostprijs toeslag uur: € 42,43

Voorbeeldberekening bij overwerk per 1 juli 2023

Situatie betreft:

Functie: Algemeen werknemer die hand- en spandiensten verricht op locatie
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Garantieloon categorie: 1b
Bruto uurloon: € 16,87
Omrekenfactor: Fase A 2023: 1.8299*  (incl. 10 Atv-dagen reservering en StiPP basispensioen)

*Let op; wat vaak gebeurt is dat de atv-dagen worden verwerkt in het loon. Hierdoor kan je de lagere basis factor van 1.7510 gebruiken. Er komt dan wel  3,97% Atv-opslag op het bruto uurloon. 

 

De medewerker werkt op een dinsdag 8,5 uur.
Normale arbeidsduur volgens de Afbouw Cao 7,5 uur
Dus 1 uur overwerk.
Toeslag overwerk 125 % (eerste 3 overuren)

 

De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

Uren Aantal uren Bruto uurloon Omreken
-factor
Kostprijs Totaal
Normale uren 7,5 € 16,87 1.8299 € 30,87 € 231,53
Overwerkuren 1 € 21,09
(=125 %)
1.37* € 28,89 € 28,89
Totaal € 260,42

*omrekenfactor bij overwerk

Kostenvergoeding

Als werkgever kun je bedrijfskleding beschikbaar stellen. In de Afbouw Cao is dit een overall en veiligheidsschoeisel. Wanneer je dit beschikbaar stelt is er verder geen sprake meer van kledingvergoeding. Medewerkers kunnen ook zelf werkkleding aanschaffen. Dan hebben medewerkers recht op een vergoeding per gewerkte dag (Afbouw Cao).

Medewerkers mogen eigen gereedschap gebruiken en daarvoor toeslag ontvangen (Afbouw Cao). Wanneer je als werkgever gereedschap beschikbaar stelt hebben je medewerkers geen recht op gereedschapsvergoeding.

Reist jouw medewerker naar zijn werk? Dan ben je verplicht om te zorgen voor een vervoermiddel. Hieronder vallen gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van bromfietsen, snorfietsen, scooters en fietsen.

 

Jouw medewerker heeft recht op een kilometervergoeding van  wanneer je geen vervoermiddel beschikbaar stelt. Heeft de medewerker eigen vervoer? Dan geldt ook er een vergoeding per kilometer (Afbouw Cao).

 

Let op!

Alle reiskosten kunnen zowel bruto als netto vergoed worden aan medewerkers.

 

Voorbeeld: vanuit de Afbouw Cao is de reiskostenvergoeding € 0,34 per km. Het is wettelijk mogelijk om € 0,23 netto te vergoeden. De overige € 0,11 moet je dus bruto vergoeden. De kosten van een bruto vergoeding zijn altijd hoger, namelijk: de bruto vergoeding gaat maal de omrekenfactor 1.37*.

 

Dus € 0,11 x 1.37 = € 0,15. De reiskostenvergoeding is dan: de netto vergoeding + de bruto vergoeding. Dus € 0,23 + € 0,11 = € 0,34 per uur.

 

*1.37 is de Flexpedia omrekenfactor die wij hanteren voor overuren / toeslag / bruto vergoeding – alle fases

 

Samenvattend Uitzenden in de Afbouw

 • Normale arbeidsduur 37,5 uur per week. 7,5 uur per dag
 • Atv-dagen 10 bij fulltime dienstverband of een Atv-vergoeding/opslag van 3,97% op het bruto uurloon
 • Overuren: 1ste, 2de en 3de overuur: 25% uurloon per uur. Voor elk volgend overuur: 50% uurloon.
 • Structurele maximum arbeidstijd: 9 uur per dienst, 45 uur per week, per 13 weken gemiddeld 40 uur per week (520 uur).
 • Maximum arbeidstijden bij overwerk: 11 uur per dienst, 54 uur per week, per 13 weken. gemiddeld 45 uur per week (585 uur). Maximum arbeidstijd inclusief reistijd en pauze: 11,5 uur.
 • Let op: Wanneer je de aanloopschaal (of schaal nul) hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén relevante ervaring heeft
 • Reiskostenvergoeding € 0,34 per km. € 0,23 netto vergoeden. € 0,11 bruto vergoeden. Dus € 0,11 x 1.37 = € 0,15. De reiskostenvergoeding is dan: de netto vergoeding + de bruto vergoeding. Dus € 0,23 + € 0,15 = € 0,38 per km
Compliant uitzenden in de afbouw neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
Bob
Account Manager
Arne
Commercieel Manager
flexpedia-foto-2
26

Waarmee kunnen wij jou helpen?