Cao Hoveniers Salarisschalen

Cao Hoveniers Salarisschalen

Hoveniers salarisschalen, functieprofielen, functiewaarderingen, functiegroepen en inloopschalen. De Flexpedia HR Consultants scheppen licht in de duisternis om jouw medeweker correct in te schalen.

Salaris hoveniers

Bruto uurloon in € I II III IV V VI Voorbeeld functie
12,38 Aanloop A Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar

 

12,43 Aanloop B Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring

 

12,66 Aanloop C Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector

 

12,90 0 Medewerker hovenier (vakvolwassen)
13,14 1
13,39 2
13,64 3
13,76 4 0 Assistent Hovenier (vakvolwassen)
14,01 5 1
14,28 6 2
14,54 7 3
14,81 4 0 Hovenier (vakvolwassen)
15,09 5 1
15,37 6 2
15,66 7 3 0 Hovenier A (vakvolwassen)
15,95 4 1
16,25 5 2
16,56 6 3 0 Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen)
16,87 7 4 1
17,18 5 2
17,50 6 3
17,83 7 4 0 Voorman A hovenier (vakvolwassen)
18,16 8 5 1

 

Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén vakvolwassen medewerker is.

.

Bruto uurloon in € I II III IV V VI Voorbeeld functie
11,85 Aanloop A Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar

 

12,07 Aanloop B Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring

 

12,29 Aanloop C Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector

 

12,52 0 Medewerker hovenier (vakvolwassen)
12,76 1
13,00 2
13,24 3
13,36 4 0 Assistent Hovenier (vakvolwassen)
13,61 5 1
13,86 6 2
14,12 7 3
14,38 4 0 Hovenier (vakvolwassen)
14,65 5 1
14,93 6 2
15,21 7 3 0 Hovenier A (vakvolwassen)
15,49 4 1
15,78 5 2
16,07 6 3 0 Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen)
16,37 7 4 1
16,68 5 2
16,99 6 3
17,31 7 4 0 Voorman A hovenier (vakvolwassen)
17,63 8 5 1

Bekijk hier de volledige loontabel: artikel 24 lid 10 van de Hoveniers Cao.

Bruto uurloon in € I II III IV V VI Voorbeeld functie
11,56 Aanloop A Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar
11,77 Aanloop B Instromers/uitzendkrachten zonder enige ervaring.
12,00 Aanloop C Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector
12,10 0 Medewerker hovenier (vakvolwassen)
12,32 1
12,56 2
12,79 3
13,03 4 0 Assistent hovenier (vakvolwassen)
13,27 5 1
13,52 6 2
13,78 7 3
14,03 4 0 Hovenier (vakvolwassen)
14,29 5 1
14,56 6 2
14,83 7 3 0 Hovenier A (vakvolwassen)
15,11 4 1
15,40 5 2
15,68 6 3 0 Allround hovenier – Voorman hovenier (vakvolwassen)
15,98 7 4 1
16,28 5 2
16,57 6 3
16,89 7 4 0 Voorman A hovenier (vakvolwassen)
17,20 8 5 1

Uurloon hovenier bepalen (vakvolwassen)

De vakvolwassen werknemer is een medewerker van 21 jaar en ouder met ervaring. Hij of zij ontvangt het cao-loon dat bij zijn of haar functie hoort. De vakvolwassen werknemer start bij indiensttreding minimaal bij startperiodiek 0. Op basis van vaardigheden en/of opgedane ervaring kunnen 1 of meer periodieken worden toegekend.

 

Na iedere periodiek doorloopt de medewerker de volgende periodiek van 0 naar  1, 2, 3, 4, 5, 6 en  7. De tekens I tot en met VI zijn de loonschalen op basis van de functiewaarderingen. De meest voorkomende functies met daarbij de loonschalen hebben we voor je op een rij gezet.

 

 

 

Functie vakvolwassen medewerkers Loonschaal Start periodiek Start salaris bruto per uur (per 1 – 2 – 2023)
Medewerker hovenier I 0 € 12,90
Assistent hovenier II 0 € 13,76
Hovenier III 0 € 14,81
Hovenier A IV 0 € 15,66
Allround hovenier/Voorman hovenier V 0 € 16,56
Voorman A hovenier VI 0 € 17,83

 

Voor flexbureaus die uitzenden in de hovenierssector

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Hulpkrachten

Hulpkrachten zijn scholieren en studenten die geen opleiding volgen in de hovenierssector. Ook personen die uitsluitend werkzaam zijn op vrijdag, zaterdag en/of zondag worden als hulpkracht aangemerkt. Zij worden beloond conform artikel 25 lid 11 van de Hoveniers Cao en hebben recht op het wettelijk minimumloon.

Instromers/uitzendkrachten

Instromers zijn werknemers die niet eerder hebben gewerkt onder de werkingssfeer van de Hoveniers Cao. Uitzendkrachten worden eveneens als instromers aangemerkt. Instromers dienen te worden ingeschaald in aanlooptrede B.

Niet-instromers

Medewerkers die niet als instromers worden gekenmerkt zijn medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector én dus van nut voor de betreffende functie. Zij starten in aanlooptrede C.

Salaris leerling hovenier

Leerlingen hoveniers salaris is omschreven in de Hoveniers Cao. Er bestaan diverse categorieën hoveniers leerlingen:

  • Onder leerling wordt verstaan de werknemer die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg met een Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomst conform Artikel 2 Lid 1 w.
  • Onder jeugdige leerling wordt verstaan de werknemer conform sub a. t/m 20 jaar. Jeugdige leerlingen wordt beloond conform Artikel 24 Lid 4 d. en starten in aanlooptrede A.
  • Onder vakvolwassen leerling wordt verstaan de werknemer conform sub a. van 21 jaar en ouder. De vakvolwassen leerling wordt beloond conform Artikel 24 Lid 4 f en wordt ingeschaald in de loongroep behorende bij de functie. Voorbeeld. De vakvolwassen leerling.

Voor flexbureaus die uitzenden in de hovenierssector

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
11

Waarmee kunnen wij jou helpen?