Valkuilen, voor- en nadelen ET

Valkuilen, voor- en nadelen ET

De ET-regeling is een complexe regeling. We zien dat uitzendbureaus en payrollers pijnlijk uitglijden op het ‘ET ijs’. Flexpedia helpt ondernemers verder om de belangrijkste ET-regeling valkuilen te benoemen én te omzeilen.

Medewerkers met alleen een Nederlands woonadres

Een veel voorkomend fout: medewerkers met niet-Nederlandse afkomst maar ‘vast’ wonen in Nederland aanmelden voor de ET-regeling. Worden medewerkers aangemeld zonder buitenlands woonadres? Dan gaat het ET-feestje niet door.

 

Inhoudingen niet specificeren

Een van de veel vergeten ET-regeling valkuilen: je dient exact aan te geven op de loonstrook van de medewerker wat de inhouding is, bijvoorbeeld de inhouding van huisvestingskosten. Als de ET-uitruil niet wordt gespecificeerd dan is dat niet fiscaal toelaatbaar. En dus niet volgens de voorwaarden.

 

Onjuiste administratie – Uitruilen over het juiste component

Het gaat erom dat je correct uitruilt over het component. De componenten zijn reiskosten, dubbele huisvestingskosten en de kosten van levensonderhoud. Stel, als een medewerker van maandag t/m zaterdag werkt met een hoog bruto uurloon, is het logisch dat er sprake is van een hoog uit te ruilen bedrag. Maar als het wordt ingehouden en uitgeruild als reiskostenvergoeding en de medewerker slechts één dag heeft om 2000 km. te rijden naar zijn thuisland en vervolgens maandag weer op de zaak te zijn, dan klopt er iets niet. Dat is dus niet fiscaal toelaatbaar.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd

Uitruilen over het brutoloon

Het kan voorkomen dat het brutoloon van een medewerker niet hoog genoeg is om geheel gebruik te maken van de ET-regeling. Dan kun je altijd kijken naar de bovenwettelijke vakantiedagen en toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk. Je mag dus hierover uitruilen. Er is wel een maximum.

De uitruil van brutoloon, bovenwettelijke vakantiedagen, overwerk en compensatie-uren mag niet hoger zijn dan 30% van het feitelijk loon. Verder mag het loon na de uitruil niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

 

Uitruil rekenfout

De bruto inhouding is het bedrag dat wordt uitgeruild. De berekening van de uitruil is een echte ET-regeling valkuil. Wat je mag uitruilen loopt nauw samen met het wettelijk minimumloon. Na de uitruil moet minimaal het wettelijk minimumloon overblijven. Wat je maximaal mag uitruilen is 30% van het feitelijk loon. Check dan altijd of je dit maximum niet overschrijdt en of er nog eventueel ‘ruimte’ is om meer uit te ruilen.

 

Rekenfout maximale uitruil

Een van de lastige ET-regeling valkuilen waar ondernemers over uitglijden is de berekening van het maximaal uit te ruilen bedrag. Let op! Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ET-kosten). Voorbeeld: de werkelijke ET-kosten bedragen €197,-. De maximale uitruil bedraagt dan €197,- maal 81% = €159,57.

Voordelen ET

  1. De medewerker houdt netto meer geld over: hij hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het uitgeruilde loon.
  2. Omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon, zijn de werkgeverslasten in verhouding lager. Een extra kostenbesparing dus!

 

Nadelen ET

  1. Buitenlandse flexwerkers bouwen lagere sociale premies op.
  2. Buitenlandse flexwerkers bouwen geen reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) op over het uitgeruilde deel. Dus lager vakantiegeld en minder vakantiedagen.
  3. Buitenlandse flexwerkers bouwen geen pensioen op over het uitgeruilde deel.

 

Online verder lezen over ET

We hebben al onze ET kennis voor jou gebundeld in de gratis Whitepaper ET-regeling in de Praktijk die je hieronder kunt aanvragen. Eerst online verder lezen over ET? Enkele hoofdonderwerpen hebben we voor je klaar gezet.

Waarmee kunnen wij jou helpen?